Uneltele ucenicului

Cartea lui Thomas Wisniewski este o utilă introducere în simbolismul uneltelor masonice întâlnite/folosite de ucenic în ritualul de inițiere. Cu siguranță este, pentru început, un alfabet cu ajutorul cărui ucenicul silitor va pătrunde prin cuvinte, propoziții și fraze în universul simbolismului și învățăturii masonice.

Primele trei grade ale masoneriei speculative sunt profund impregnate de simbolismul uneltelor vechilor zidari. De-a lungul timpului numeroși autori au căutat să dea înțeles simbolismului uneltelor primelor trei grade. Amintesc, din lumea francofonă, câțiva autori ale căror cărți s-au impus, devenind repere pentru alți cercetători: Robert Ambelain (Symbolique maconnique des outils), Jean-Francois Blondel (Les outils et leurs symboles), Jean-Pierre Bayard (Le Symbolisme maconnique traditionnel), Irene Mainguy (La symbolique maconnique du troisieme millenaire). De curând cărților despre simbolismul uneltelor li s-a adăugat una scrisa de Thomas Wisniewski: Les outils de l’apprenti, Paris, Editions Maison de Vie, collection „Les Symboles Maconniques”, 2021, 120 p. În urmă cu câțiva ani, în aceeași colecție, publicase cartea Le Nombre d’or ou la Science secrete des batisseurs.

Cele nouă capitole ale cărții prezintă tot atâtea simboluri: piatra brută, ciocanul, dalta, șorțul, pașii rituali, numărul trei, tăcerea, coloana de miazănoapte, al doilea supraveghetor. Piatra brută este în opinia lui Thomas Wisniewski mitul fondator al uceniciei masonice. În plan simbolic, piatra brută îl invită pe inițiat la munca de șlefuire, la a intra în lumea misterului, abandonând certitudinile prestabilite și prejudecățile. „Piatra brută este unealta indispensabilă pentru reușita integrării în lojă si în sens mai larg în spațiul templului. Totul este de descoperit, totul este de învățat, totul este de făcut”, scrie Thomas Wisniewski. Ciocanul este prima unealtă prin care se stabilește ierarhia în lojă, în privința celor trei care îl folosesc, Maestrul Venerabil, Primul Supraveghetor, Al Doilea Supraveghetor. La capătul ceremoniei de inițiere, ucenicul lovește de trei ori piatra brută, cu dalta și ciocanul, semn al înscrierii sale pe lungul drum al șlefuirii pietrei brute, al începutului drumului progresului spiritual, al perfecționării morale: „Piatra brută se prezintă ca o carte concepută pentru inițiere. Ciocanul este o unealtă pentru a descifra interiorul. Datorită lui, ucenicul va descoperi simbolurile și învățătura lor. Astfel, el integrează această autentică nouă lume pe care o reprezintă loja”, susține autorul. Într-o carte în care Robert Ambelain analizează în paralel uneltele masonice și elementele alchimice, corespondentul ciocanului este apa filosofilor. Dalta este a doua unealtă indispensabilă pentru șlefuirea pietrei brute, ucenicul dispunând de cheia pentru înlăturarea asperităților pietrei brute, prin lucru cu dalta piatra brută metamorfozându-se în carte deschisă, sugerează Thomas Wisniewski. Pentru Robert Ambelain, dalta este aerul filosofilor, exprimat prin câteva caracteristici corespunzătoare simțurilor, virtuților cardinale, artelor liberale: miros, dreptate, muzică. Ceremonia de inițiere se încheie prin conferirea șorțului noului ucenic, o ceremonie fondată pe cele patru elemente, pământ, aer, apă, foc. Purtarea șorțului alb semnifică apartenența la confrerie, la regenerarea lucrării inițiatice, bucuria de a fi fost acceptat constructor („frații mei mă recunosc ca atare”), puritatea. În viziunea lui Ambelain, șorțul este pământul filosofilor și are corespondențe în simțul atingerii, în prudență, darul de a oferi un sfat, ca artă liberală, geometria, ca temperament, melancolia. Mersul ritual face parte din învățătura gradului de ucenic, dar pașii rituali la intrarea în lojă vor fi repetați pe întreg parcursul masonic.

Pentru Thomas Wisniewski, cei trei pași rituali ai ucenicului sunt semne ale stabilității reînnoite pe drumul dificil al inițierii care nu se încheie odată cu primirea șorțului și a mănușilor. Numărul trei este bine-cunoscut în masonerie, ceea ce a pătruns și în conștiința publicului larg. Numărul trei este al ucenicului, trei pași, trei lovituri asupra pietrei brute, în lojă trei probe (a aerului, a apei, a focului), vârsta ucenicului este de trei ani. Tăcerea îi este impusă ucenicului pentru a-i aminti că primii săi pași în lojă sunt dedicați învățăturii, pentru ca mai apoi sa devină un practician al cuvântului rostit. Oswald Wirth spunea că interzicerea de a vorbi și constrângerea la a asculta sunt o excelentă disciplină intelectuală atunci când vrei să înveți să gândești. Coloana de miazănoapte este coloana rezervată ucenicilor, intrarea în lojă fiind străjuită în dreptul coloanei de miazănoapte de coloana Boaz, „în forță”, ceea ce atrage atenția ucenicilor asupra necesității stabilității oricărei construcții. „Nordul trimite la noțiunile de pol și de axă. El simbolizează axa lumii în jurul căreia totul se animă într-o perfectă armonie. El găsește concretizarea sa astronomică cu steaua cea mai apropiată de acest «punct» imobil, referința a întregii orientări și a întregii cauzalități. Ea se numește «steaua polară». Ea se situează în constelația Ursa Mare”, scrie Thomas Wisnieswki. Al Doilea Supraveghetor desemnează nu o funcție ci un oficiu având ca semn distinctiv perpendiculara, despre care Robert Ambelain spune că ar corespunde mercurului filosofilor; cum altfel de vreme ce este firul cu plumb? Are următoarele corespondențe: simț/imaginație, viciu/ furie, culoare/albastru, formă ascetică/caritate, virtute/speranță, facultate spirituală/înțelepciune, artă liberală/logica.

Cartea lui Thomas Wisniewski este o utilă introducere în simbolismul uneltelor masonice întâlnite/folosite de ucenic în ritualul de inițiere. Cu siguranță este, pentru început, un alfabet cu ajutorul cărui ucenicul silitor va pătrunde prin cuvinte, propoziții și fraze în universul simbolismului și învățăturii masonice.