Colecţia „Simbolurile Masonice”, VI

Cartea lui Percy John Harvey este o introducere în simbolismul şi ritualul gradului, de altfel lectura sa atenta şi privirea desenelor creează, atît cît se poate în afara ritualului, atmosfera gradului.

Percy John Harvey, britanic trăitor în mediul cultural francez se interesează de iconografia sacră, de hermeneutica masonică, de simbolismul masonic într-o manieră originală, în cărţile sale găsind alături de interpretări şi explicaţii o bogată iconografie.

Un exemplu în acest sens îl constituie trilogia consacrată maestrului secret. Primul volum, Le Maître secret, I – Le symbolisme du grade este despre gradul de maestru, cel care introduce în masonerie legenda lui Hiram, personaj biblic amintit în Cartea Regilor; masoneria extinde legenda, adăugînd drama maestrului ucis de trei calfe, întrupări ale ignoranţei, fanatismului şi ambiţiei, care îi cereau parola gradului de maestru. Viaţa şi moartea maestrului Hiram se transformă în mit iniţiatic, devin mitul fondator al masoneriei. Moartea iniţiatică este repetiţia dramei primordiale care aminteşte necesitatea morţii pentru a accede la o altă înţelegere a universului. Ritualul gradului de maestru încheie seria gradelor lojilor albastre, dar este urmat într-o frumoasă succesiune de gradul de maestru secret, primul din seria gradelor lojii de perfecţie. Cartea lui Percy John Harvey este o introducere în simbolismul şi ritualul gradului, de altfel lectura sa atenta şi privirea desenelor creează, atît cît se poate în afara ritualului, atmosfera gradului. Sînt descrise decorurile, aşezarea în templu, simbolurile unor decoruri (menora, tabloul lojii, cheia de fildeş cu litera Z, bijuterile, demnitarii şi ofiţerii lojii, cununa de lauri şi măslin).

Următorul volum, Le Maître secret, II – L’élévation au 4 degré, intră în detaliile ritualului de iniţiere în gradul de maestru secret, cu detalii interesante cărora li se adaugă totdeauna şi ilustraţii lămuritoare, despre voalul care separă loja de Sfînta Sfintelor, despre călătoria iniţiatică şi călătoriile simbolice. Ultimul volum al trilogiei, Le Maître secret, III – Ses prolongements. Du Maître parfait à l’Intendant des Bâtiments, subliniază că gradul de Maestru Secret nu este numai primul grad al lojilor de perfecţie, ci poate fi văzut şi ca un grad de introducere în ciclul solomonian. Cheia de fildeş, coroana de lauri şi măslin îi asigură calea desăvîrşirii acestui ciclu masonic, gradele de la 4 la 8 fiind gradele doliului şi funeraliilor maestrului Hiram. Deşi aceste grade (maestru perfect, secretar intim, magistrat şi judecător, intendent al clădirilor) nu sînt ritualizate, ele au fiecare un ritual şi instrucţiuni care asigură coeziunea ritului în ansamblul său.

De curînd, Percy John Harvey a adăugat volumelor amintite încă două despre „gradele răzbunării”, 9-11. Primul, Les Grades de vengeance –I-, Le Maître Elu des Neufs, este despre gradul 9; cu gradul de Maestru ales printre cei nouă se deschide o serie de trei grade în care apare vocabula ales. Acest grad a apărut la jumătatea secolului al XVIII-lea, într-un climat spiritual în care denumirea de ales se răspîndea cu destulă rapiditate. Semnificaţia sa generală este în raport cu legenda lui Hiram; ales este un maestru merituos, desemnat de regele Solomon pentru a căuta ucigaşii lui Hiram. Începînd cu gradul 9, lucrările de construcţie a Templului sînt întrerupte brusc pentru a trece la răzbunarea morţii lui Hiram: „Turnura tragică şi violenţa legendei acestui grad ne captivează şi ne impresionează. Ea ne încredinţează un ansamblu de elemente simbolice care descriu cadrul şi circumstanţele asasinării lui Adoniram de Johaben, care sînt apropiate de uciderea lui Hiram.” Ritualurile mai vechi conţin numeroase variaţiuni asupra răzbunării morţii lui Hiram, imaginaţia înaintaşilor noştri brodînd la nesfîrşit, creînd o punere în scenă impresionantă. Unii interpreţi ai ritualurilor masonice afirmă că gradul 9 deschide un nou parcurs în progresul iniţiatic al Ritului Scoţian Antic şi Acceptat. Se face trecerea de la gradele meditative la gradele de acţiune, cu precizarea că nu răzbunarea în sine este ţelul urmărit, ci răzbunarea celor nevinovaţi şi pedepsirea celor vinovaţi; în acest sens trebuie înţeles cuvîntul Nekam-răzbunare, sens pe care l-a folosit şi profetul Ieremia cînd vorbea de pedeapsa divină.

Al doilea volum, Les Grades de vengeance –II-,L’Illustre Elu des Quinze et le Sublime Chevalier Elu, aprofundează semnificaţii ale simbolismului gradelor 10 şi 11. În gradul 9 este pedepsit doar unul dintre ucigaşi, pedepsirea celorlalţi fiind subiectul legendei şi ritualului gradului 10, Ales printre cei cincisprezece. Cei doi ucigaşi sînt se ascundeau în ţinutul Gath; la aflarea acestei veşti, Solomon alege încă şase maeştri care să-i însoţească pe cei nouă. Ucigaşii sînt prinşi şi aduşi în faţa judecăţii lui Solomon; sînt judecaţi, găsiţi vinovaţi şi pedepsiţi cu asprime pe măsura faptei lor abominabile („Ţipetele lor erau atît de sfîşietoare şi de jalnice încît pînă şi călăii lor au fost cuprinşi de milă.” Gradul de Ales printre cei cincisprezece arată calea spirituală a omului care învaţă autostăpînirea, dar şi exercitarea fără slăbiciune a dreptăţii. Gradul 11, Sublim cavaler ales, încheie seria gradelor răzbunării; Solomon ridică doisprezece maeştri la rangul de Cavaler pentru a conduce cele douăsprezece triburi ale poporului lui Israel. Gradele răzbunării îndeamnă la introspecţie şi meditaţie asupra misterelor conduitei umane şi cere adepţilor răspîndirea neîncetată a Luminii, toleranţei şi imparţialităţii într-un demers în care pumnalul răzbunării devine Sabia Dreptăţii.