Din păcate, scrierile lui Zenon, fondatorul stoicismului, s-au pierdut, Hans von Armin identificând mai multe titluri și câteva fragmente, ceea ce dovedește că Zenon a fost autorul unei opere considerabile, în care a abordat subiecte de logică, fizică și metafizică, etică, politică, retorică.

Vârsta elenistică este una dintre cele mai importante perioade ale istoriei civilizației occidentale, epoca în care cultura greacă a devenit bunul comun al tuturor țărilor mediteraneene. După moartea lui Alexandru cel Mare și până la cucerirea romană, cultura greacă să impus din Egipt până în Siria, până în Roma și Spania, în mediile evreiești luminate ca și printre nobilii romani. În acea vreme, limba greacă, sub forma dialectului comun, a cunoscut o largă răspândire. În acest avânt intelectual, în jurul anului 300 î. H., se afirmă un nou curent filosofic, școala stoică, care avea să dureze până către sfârșitul secolului al II-lea d. H., cunoscând trei mari perioade: stoicismul vechi, stoicismul mediu și stoicismul târziu, numit și „stoicismul imperial”. În cele cinci secole de strălucită afirmare în lumile culturale și filosofice grecești și romane, stoicismul a fost ilustrat de filosofi cum ar fi Zenon din Kition, Ariston din Chios, Dionysos din Herakleia, Cleanthes din Assos, Chrysippos din Soloi, Zenon din

Tarsos, Panaiotis din Rhodos, Dionysos din Kyrene, Poseidonis din Apameia, Areios Didymos, Kleomedes, Hierokles, Musonius Rufus, Dion din Prusa, Seneca, Epictet și Marcus Aurelius. Zenon din Kition și-a ținut primele lecții în jurul anului 300 î. H. în locul numit Stoa poikile, „porticul pictat”; primele picturi au aparținut lui Polygnote, stoicii recurgând deseori la arta picturală pentru a ilustra teoriile lor filosofice. Cleanthes din Assos, c. 330 BC - c. 230 BC Patrimoniul gândirii grecești a fost mult timp cunoscut fragmentar, lipsindu-i instrumentele de lucru. Această uriașă muncă de recuperare a aparținut școlii germane de filologie și filosofie. Prima lucrare monumentală a fost Die Fragmente der Vorsokratiker, realizată de Hermann Diels și continuată de Walter Kranz, prima colecție integrală de texte de filosofie greacă până la Platon. A urmat Stoicorum Veterum Fragmenta, prin care Hans von Armin a reconstituit operele pierdute ale stoicismului vechi; primul volum, dedicat lui Zenon și discipolilor săi, a fost recent tradus în limba română: Fragmentele…

Mai mult...