La început era Cuvântul

. A vorbi despre cuvânt, despre verb nu înseamnă nicidecum a uita o virtute prețuită în literatura veche sapiențială sau în unele ritualuri: tăcerea. Tăcerea nu este ceva gol, este suport al verbului, tăcerea însoțește trasarea rituală a lucrărilor lojii. Cartea lui Marc Steinberg este o instructivă invitație la căutarea verbului creator și a formulărilor sale inițiatice.

Tradiția zidarilor este o tradiție a Cuvântului. Cu aceste cuvinte începe recenta carte a lui Marc Steinberg, Le Verbe créateur et la formulation de l’initiation, Paris, Maison de Vie editeur , collection „Les Symboles Maçonniques”, no. 103, 2022, 128 p. Marc Steinberg este la a doua carte publicată la aceeași editură, în aceeași colecție; precedenta a fost La Chambre du Milieu, 2019, no. 85.

Marc Steinberg vede în propoziția care deschide Evanghelia după Ioan o tradiție mult mai veche, anterioară creștinismului, venind din epoca construirii piramidelor, „văzătorii” care au formulat principiile gândirii inițiatice. Pentru tradiția inițiatică, susține Marc Steinberg, Cuvântul este numele forței care creează toate lucrurile. Autorul francez optează pentru traducerea latinescului In principio erat verbum prin Dans le Principe est le Verbe, traducere mai expresivă decât Au commencement était le Verbe. „Commencement”, în opinia lui Marc Steinberg ascunde sensurile prime ale lui „principium”: început, origine, cauză primă. „Să fie lumină! Și a fost lumină”, scrie în Biblie, anunțând, afirmă Marc Steinberg, consubstanțialitatea între Cuvânt și Lumină, idee pe care o regăsește și în vechi texte egiptene. A cunoaște Cuvântul înseamnă a dispune de aptitudinea de a discerne toate dimensiunile sale, fiecare dintre subtilitățile sale, toate modalitățile sale de acțiune. „Cunoașterea implică o asimilare și o înțelege profundă a Cuvântului în dinamica mutațiilor sale, a transformărilor și a transmutării. Cunoașterea este în jurul Cuvântului, ea este coconul său luminos. Ea protejează și îndrumă pe cei care o caută. O cale a Cunoașterii permite unei comunități inițiatice să perceapă Cuvântul”, scrie Marc Steinberg. El urmărește armonizarea Cunoașterii și a cunoștințelor în munca companionului, Cunoașterea intuitivă și cunoașterea practică, pentru că așa cum afirma Marie-Madeleine Davy nu există cunoaștere fără experiență, știința spirituală bazându-se pe experiență. În opinia lui Marc Steinberg ritul este instrumentul si mijlocul pentru a accede la Cuvânt, ritualul fiind calea prin care individul trece dincolo de comportamentul uman obișnuit, Cuvântul și Cunoașterea fiind modurile de construire, de devenire ale inițiatului.

Verbul „a formula”, sinonim cu a spune, a exprima, este construit pe cuvântul formă, ceea ce înseamnă că „a formula” înseamnă a așeza în formă, a trece de la ceea ce este fără formă la ceea ce are formă, de la nediferențiat la ceea ce este așezat, ceea ce implică un efort de creație, ceea ce ne amintește de miturile fondatoare ale tuturor popoarelor, mituri în care oceanul primordial nediferențiat capătă formă. Pentru Marc Steinberg viața se formulează și capătă formă în permanență, ceea ce-l duce către abordarea sensului verbului „a formula” din punct de vedere inițiatic, una dintre funcțiile inițierii fiind inserarea într-un flux permanent al creației, fără care o lojă masonică moare foarte repede, uneori fără să-și dea seama: „o lojă poate deveni o cochilie goală de orice dimensiune spirituală ca și de orice iubire fraternă autentică, și să dea încă iluzia că funcționează.” Marc Steinberg distinge trei nivele ale formulării: formularea principială, formularea inițiatică, formularea umană. În formularea inițiatică „a formula” înseamnă a construi, a construi tot ceea ce poate fi construit, cu prioritate templul. Pagini interesante sunt cele despre formularea inițierii, despre trăirea verbului creator, despre formularea a ceea ce nu poate fi formulat, știindu-se că inițierea în adâncul său nu poate fi formulată. „Inițierea se formulează la fiecare celebrare a ritualului. Calitatea inițierii depinde de calitatea ritualului. La un ritual mediocru, inițiere mediocră. La un ritual grandios, inițiere grandioasă. […] Orice formulare este o sursă de tinerețe inalterabilă și inepuizabilă. Formularea trebuie deci să fie în inima metodei de lucru a unei loji”, susține cu deplin temei Marc Steinberg. A vorbi despre cuvânt, despre verb nu înseamnă nicidecum a uita o virtute prețuită în literatura veche sapiențială sau în unele ritualuri: tăcerea. Tăcerea nu este ceva gol, este suport al verbului, tăcerea însoțește trasarea rituală a lucrărilor lojii. Cartea lui Marc Steinberg este o instructivă invitație la căutarea verbului creator și a formulărilor sale inițiatice.