Emblemele artelor liberale

Percy John Harvey urmează firul clasic al succesiunii celor șapte liberale, le prezintă succint, reproduce ample citate explicative din cărțile lui Robert Ambelain și Oswald Wirth, totul însoțit de un amplu material ilustrativ, cu precădere gravuri din medievalitatea târzie

Percy John Harvey este un cunoscut autor de literatură masonică, fiind interesat cu precădere de iconografia sacră și de simbolismul gradelor. Amintesc câteva dintre cărțile scrise de Percy John Harvey: Les Cinq Points parfaits de la maîtrise ou la résurrection symbolique; Le Maître Secret, 3 volumes; Les Grades de vengeance, 2 volumes; Les Voyages rituels, un itinéraire initiatique; Les Lieux initiatiques de la Maîtrise: la Chambre du Milieu et la Chambre de Réception; Le Grande Maître Architecte. La maîtrise de l’Etui de Mathematique; La Parole perdue. Du Maître Hiram au Chevalier Rose-Croix, toate în colecția „Les Symboles Maçonniques”, a editurii pariziene Maison de Vie. Percy John Harvey este și autorul trilogiei La Franc-Maçonnerie expliquée par l’image: Le Grade d’apprenti; Le Grade de compagnon; Le Grade de maître. De puțin timp a apărut o nouă carte a lui Percy John Harvey: Emblématique des sept arts libéraux, Paris, Editions Maison de Vie, collection „Les Symboles Maçonniques”, 2021, 128 p.

În cursul celei de-a treia călătorii, candidatul la gradul de calfă citește denumirile celor șapte arte liberale, discipline care reprezentau esențialul cunoștințelor predate în Evul Mediu. Textul fondator al artelor liberale este Nunta lui Mercur cu Filologia, scris de Martianus Capella undeva între anii 410-421. El a dat lista celor șapte arte liberale și le-a fixat definitiv. Înaintea sa, Sf. Augustin considera că cele șapte arte liberale conțin aproape toate cunoștințele pe care le poate dobândi un om. Evident nu era vorba de o cunoaștere profană, ci de una metafizică care îngloba artele cuvântului (trivium): gramatica, retorica, logica, și știința numerelor (quadrivium): aritmetica, geometria, astronomia, muzica. Într-o gravură reprodusă în cartea lui Gregor Reisch, Margarita Philosophica (1496), filosofia este prezentată ca mamă a celor șapte arte liberale. Percy John Harvey urmează firul clasic al succesiunii celor șapte liberale, le prezintă succint, reproduce ample citate explicative din cărțile lui Robert Ambelain și Oswald Wirth, totul însoțit de un amplu material ilustrativ, cu precădere gravuri din medievalitatea târzie. Spirit speculativ, Percy John Harvey face și câteva analogii între cifra șapte și fundamentele alchimiei, uneltele simbolice ale calfei, numărul celor care alcătuiesc colegiul ofițerilor lojii, virtuțile Cavalerului Crucii și al Trandafirului, sferele cerești.

Grăitoare sunt definițiile artelor liberale consemnate în manuscrisul Cooke: „pentru cea care este prima și care este fundamentul științelor are ca nume gramatica, ea te învață să vorbești corect și să scrii bine; a doua este retorica și ea te învață să vorbești corect și să vorbești frumos și cu grație; a treia este dialectica și această știință te învață să distingi adevărul de fals și este de obicei numită arta sofistică; a patra se numește aritmetica, ce te învață arta numerelor, cum să calculezi și să socotești toate lucrurile; a cincea, geometria, carete învață toate dimensiunile și măsurile, calculul greutății științelor de orice fel; a șasea este muzica, ce te învață arta de a cânta după note pentru voce, orgă, trompetă și harpă, dar și la orice alt instrument; a șaptea este astronomia, care te învață cursul soarelui și al lunii, ca și al altor stele de pe cer.” În mod nejustificat, de multe ori gradul de calfă este prezentat ca o „punte” între gradul de ucenic și cel de maestru. Alta este semnificația răstimpului pe care calfa îl va petrece până când va fi chemat la inițierea ca maestru. Va avea timp să mediteze asupra simbolismului profund al uneltelor sale, să descopere semnificațiile sacre și masonice ale celor șapte arte liberale sau contribuția uriașă la cultura lumii în general și la cultura esoterică în particular a celor cinci înțelepți ale căror nume le citește candidatul într-una dintre călătoriile sale (Moise, Pitagora, Platon, Hermes Trismegistos, Paracelsus). Întreaga învățătură a gradului de calfă are menirea de a face din noul frate calfă un căutător spiritualizat al Geometriei pe care Marele Arhitect al Universului a lăsat-o înscrisă în inima omului.