Cuvîntul pierdut – între revelare și ocultare

Deși ritul a fost supus unei reforme de decreștinare, gradul de Cavaler Roza-Cruce corespunde sacrificiului și patimilor lui Isus. Cartea lui Percy John Harvey ne amintește că Trandafirul și Crucea nu și-au pierdut din valoarea și puterea lor simbolică, în profunzimea spiritualității noastre existînd o latență rozacruciană.

Percy John Harvey este un autor de literatură masonică apreciat în lumea francofonă, cunoscut prin cărțile sale și cititorilor acestui site. De-a lungul anilor, am scris despre: Le Maître Secret; Les Grades de vengeance; Les Voyages rituels; Les Lieux Initiatiques de la Maîtrise: la Chambre du Milieu et la Chambre de Reception; Le Grand Maître Architecte; La Franc-Maconnerie expliquee par l’image. Recent a apărut o nouă carte purtînd semnătura lui Percy John Harvey: Parole perdue et sacrifice. Du Maître Hiram au Chevalier Rose-Croix, Paris, Editions Maison de Vie, collection „Les Symboles Maconniques, 2020, 116 p. Este o carte în care Percy John Harvey, pornind de la două vechi ritualuri din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea, Francken și La Maconnerie des Hommes, urmărește semnificațiile originale ale căutării cuvîntului pierdut, în ritualurile a două grade, cel de Maestru și cel de Cavaler al Crucii și al Trandafirului, ambele grade avînd în comun alegorii inițiatice bazate pe ideea de sacrificiu. „Francmasoneria se bazează pe expresii simbolice, metafore și mituri, în universalitatea reprezentărilor sale și a interpretărilor sale, aceste considerații fiind pregnante cu precădere în gradul al 18-lea”, afirmă autorul în preambulul recentului său volum, un volum susținut de o bogată și semnificativă iconografie.

La gradul de maestru, uciderea lui Hiram creează o ruptură în transmiterea cuvîntului, pierdut de acum înainte. Mitul lui Hiram este povestea fondatoare a masoneriei, poveste pe care Percy John Harvey o relatează folosind ritualul Francken. Succesiunea evenimentelor și folosirea instrumentelor în asasinarea Maestrului care a refuzat să divulge parola gradului de maestru este cunoscută din ritualurile moderne sau din literatură, cea mai cunoscută povestire aparținînd lui Gerard de Nerval. Învierea simbolică a Maestrului Hiram este identică operei la negru din alchimie; în Ritul Scoțian Rectificat, tabloul lojii de maestru evocă învierea cristică prin forma apariției glorioase a lui Hiram, ieșind din mormînt. Dincolo de nesemnificative deosebiri de ritual, în toate riturile, prin asasinarea lui Hiram, cuvîntul a fost pierdut. O întîmplare „providențială” îl conduce pe Ghiblim, unul dintre apropiații regelui Solomon în apropierea trapei de acces în templul lui Enoh; după o coborîre dificilă, Ghiblim parcurge bolțile templului subteran și descoperă Cuvîntul gravat pe placa triunghiulară de aur: „Coborîrea eroică a lui Ghiblim, pentru a atinge Bolta secretă a Templului, poate fi considerată ca o formă de sacrificiu. În adevăr viața sa este în pericol atunci cînd coboară în Templul lui Enoh, unde, sub Bolta sacră, i se va revela Tetragrama Cuvîntului”, scrie Percy John Harvey. În opinia autorului, principiul transmiterii hermetice a cunoștințelor sacre se face prin cicluri de alternanțe, între revelație și ocultare, în masonerie acest principiu manifestîndu-se la gradele 3, 13 și 18. Dar ritul avea să sufere o progresivă decădere, primirea de noi membri se făcea aleatoriu, fără o prealabilă verificare a candidaților, gradele erau acordate cu mare ușurință, timpul petrecut între un grad și altul a devenit tot mai scurt, locul studiului a fost luat de amuzamente și inovații sterile; toate au condus la delăsare, dispute, disensiuni.

Sfîrșitul domniei lui Solomon a fost marcat de conduita sa instabilă, de impietate, ceea ce Dumnezeu a pedepsit împărțind regatul care mai tîrziu va cădea sub loviturile oștirilor lui Nabuconodosor, în vremea căruia va fi dărîmat Templul de la Ierusalim. Aleșii Perfecți au rămas să apere cetatea și Templul, pentru ca invadatorii să nu descopere piatra cubică pe care era gravată Tetragrama; Galaad a preferat să moară sub dărîmături, apărînd piatra cubică cu prețul vieții. Misterul mîntuirii este unul dintre aspectele esențiale ale gradului al 18-lea. Deși ritul a fost supus unei reforme de decreștinare, gradul de Cavaler Roza-Cruce corespunde sacrificiului și patimilor lui Isus. Culorile templului, negru și roșu, sînt trimiteri explicite la locul suferinței și la cel al învierii. Călătorind la Răsărit, la Miază-noapte, la Miază-zi, la Apus, Cavalerul descoperă trei virtuți teologale: Credința, Mila, Speranța. La capătul călătoriilor sale, Cavalerul prin răspunsurile sale regăsește Cuvîntul: I.N.R.I. Cartea lui Percy John Harvey ne amintește că Trandafirul și Crucea nu și-au pierdut din valoarea și puterea lor simbolică, în profunzimea spiritualității noastre existînd o latență rozacruciană.