Treptele urcușului inițiatic

Marc Halévy a scris despre primele 30 de grade al Ritului Scoțian Antic și Acceptat după ce le-a parcurs, după ce a trăit inițierea în aceste grade. Despre Tribunal, Consistoriu și Supremul Consiliu al Ritul Scoțian Antic și Acceptat scrie succint și, se înțelege, exclusiv prin prisma lecturilor.

Ucenic, companion, maestru, maestru secret, maestru perfect, maestru ales al celor nouă, cavaler al Orientului și al Occidentului, cavaler al crucii si al trandafirului, cavaler Kadosh, sublim cavaler prinț al secretului regal, suveran mare inspector general. Sînt doar cîteva din cele 33 de grade ale impresionantului edificiu ritualic al Ritului Scoțian Antic și Acceptat. Despre „gradele înalte”, ca și despre masonerie în ansamblu, s-a scris cu temei, dar și mult pe lîngă subiect, speculîndu-se, insistîndu-se pe inexistente filiații și conexiuni. Dintre lucrările care pot fi citite cu folos, Marc Halévy amintește: Dictionnaire thematique illustré de la Franc-maçonnerie (Lhomme, Maisondieu și Thomaso), Histoire et rituels des hauts Grades maçonniques (Paul Naudon), Manuel maçonnique du Rite Ecossais Ancien et Accepté (Roger Bongard), Le symbolisme maçonnique des hauts grades (Jean-Pierre Bayard), La Franc-maçonnerie templière et occultiste (Rene Le Forestier), Progression initiatique à travers le 33 degres du Rite Ecossais Ancien et Accepté (R.-C. Huqlosa). Pornind de la aceste titluri, de la lecturile sale temeinice în domeniile spiritualității, masoneriei, gîndirii ebraice și de la profunda sa trăire masonică, Marc Halévy propune propria viziune asupra gradelor Ritului Scoțian Antic și Acceptat: Les 33 marches maçonniques. Une Echelle de Jacob, Escalquens, Editions Oxus, collection „Spiritualités”, 2019, 336 p.

Dacă la origine masoneria a fost un trunchi unic, în secolul al XVIII-lea și începutul celui de-al XIX-lea, pe acest trunchi viguros au apărut ramuri care s-au constituit în adevărate sisteme masonice și a fost nevoie de intervenția „grădinarului” priceput care să lase ramurile vii, pline de sevă, și să le înlăture pe cele care nu ar fi dat rod. Dorințe și vanități omenești au adăugat celor trei grade unanim recunoscute (ucenic, companion, maestru) un șir de așa numite „grade înalte”, un șir mai lung (Memphis-Misraim, cu 99 de grade) sau mai scurt (Ritul Francez, cu 7 grade). Cartea lui Marc Halévy este despre Ritul Scoțian Antic și Acceptat, dar face cîteva utile precizări despre Ritul Scoțian Rectificat și despre Stricta Observanță Templieră, cu tonul lor mistic și esoteric preluat de Ritul Scoțian Antic și Acceptat, impregnat la origini de rațiunea și logica franceze, apoi influențat de efervescența spirituală în care se întîlneau concepții ocultiste, cavalerești, cabalistice, alchimice și rozacruciene. De ce un rit cu 33 de grade/camere rînduite pe cinci etaje, fiecare avînd o anumită culoare (în ordine: albastru, purpură, roșu, negru, alb) și nume diferite (loji albastre, loji de perfecție, capitol, areopag, suprem consiliu)? Pentru a susține un proces spiritual complet, pentru a construi „un vast și frumos edificiu inițiatic”, pentru a da contur unei paradigme: scoțianismul. O paradigmă construită în jurul unor întrebări: ce știu? ce pot să fac? ce trebuie să fac? ce fac?

Gradele de perfecție răspund întrebărilor rămase fără răspuns prin moartea maestrului Hiram, gradele de perfecție făcîndu-l pe maestru să treacă de la șantier la perfecție, după ce va fi parcurs cîteva etape în care a fost încoronat cu ramura de măslin și va fi primit cheia de fildeș gravată cu litera Z, în care a participat la construcția mausoleului lui Hiram, în care va fi unul dintre cei nouă maeștri care îl va găsi pe unul dintre ucigașii lui Hiram, răzbunînd uciderea maestrului, după ce va fi unul dintre cei cincisprezece plecați în căutarea celorlalți doi ucigași, după ce va fi unul dintre cei doisprezece arhitecți care vor fonda școala de arhitectură de la Ierusalim, după ce va fi descoperit bolta regală, altarul și placa de aur gravată cu Numele inefabil YHWH, pentru ca în final să devină Ales al bolții sacre, perfect și sublim maestru. Parcurgerea gradelor de perfecție înseamnă, în opinia lui Marc Halévy, și un exercițiu în care maestrului îi sînt propuse șase teme etice, șase sfidări existențiale privitoare la: fidelitate, onoare, frugalitate, eficiență, probitate și coerență.

Cu gradul 14 se termină căutarea gnozică, acesteia urmîndu-i căutarea mesianică sau cristică, element definitoriu al gradelor capitulare, de la 15 la 18, cavaler al Orientului, Prinț de Ierusalim, cavaler al Orientului și al Occidentului, cavaler roza-cruce. Revenirea iudeilor din exilul babilonian care a urmat distrugerii Ierusalimului și a Templului de armatele lui Nabuconodosor, reconstrucția datorată arhitectului Zorobabel îi prilejuiește lui Marc Halévy o frumoasă meditație despre exil, despre izolare și solitudine, despre exterioritatea socială și interioritatea personală. Sub numele de prinț al Ierusalimului erau recunoscuți ambasadorii care l-au convins pe Darius să elimine impedimentele în calea reconstrucției Templului. Prințul Ierusalimului este un om al păcii, al naturalismului spiritualist, al dualismului care unește două naturi, două universuri distincte, două lumi. Cu gradul al 17-lea ajungem în timpul cruciadelor, al întîlnirii a două tradiții, a Orientului și a Occidentului, eroul fiind cavalerul care prețuiește principiul coerenței și al unității. Cavalerul crucii și al trandafirului este cel care regăsește cuvîntul: I.N.R.I., formulă cristică, deși în multe ritualuri adaptate este invocată și formula alchimică Igne Natura Renovatur Integra. Considerat unul dintre cele mai frumoase grade masonice, Cavaler al crucii și al trandafirului este un grad despre virtuțile creștine (credință, speranță, milă), dar și despre iubire. După reconstrucția Templului, masonii și-au neglijat lucrările, iar semnul care a arătat această delăsare a fost cînd au aruncat piatra unghiulară a edificiului, cînd i-a cuprins deznădejdea și disperarea, cînd pe șantier uneltele erau împrăștiate.

Areopagul este o structură de 12 grade, primul fiind Mare pontif, iar ultimul Cavaler Kadosh. Marc Halévy definește traseul masonic al Areopagului ca fiind unul al pacificării interioare și exterioare, al sacralizării lumii și al sanctificării sufletului. Ca și în cazul altor structuri grupînd grade masonice, ele au fiecare ritualul lor, catehismul și învățătura specifice, dar nu toate se ritualizează. Gradul al 28-lea, Cavaler al soarelui, face legătura între masoneria cavalerească și alchimia hermetistă, este un grad neritualizat, dar căruia Albert Pike i-a consacrat o atenție deosebită, ritualul făcînd aluzie la artele liberale, recapitulînd simbolurile masonice esențiale. Loja este luminată doar de soare, gradul este plasat sub semnul a trei litere identice S S S (Sapientia, Scientia, Sanctis; Stelato Sedet Solio). Soarele reprezintă unitatea Ființei supreme, singura materie a Marii opere filosofale, notează Marc Halévy. Ultimul grad al Areopagului și totodată ultimul grad inițiatic este cel de Cavaler Kadosh, un grad al răzbunării uciderii maestrului Hiram și a distrugerii Ordinului Templier, avînd ca devize Deus meumque jus și Ordo ab Chao, ritualul și învățătura gradului gravitînd în jurul simbolului scării, simbol clasic al ascensiunii. La gradul 30 scara are două laturi: Oheb Eloah-iubirea de Dumnezeu, avînd pe cele șapte trepte gravate numele a șapte virtuți (dreptatea, candoarea, dulceața, buna credință, măreția muncii, răbdarea, ultima treaptă fiind Coroana); pe latura cealaltă, Oheb Kerobo-iubirea aproapelui, sînt înscrise cele șapte arte liberale (gramatica, retorica, logica, aritmetica, geometria, muzica, astronomia).

Marc Halévy a scris despre primele 30 de grade al Ritului Scoțian Antic și Acceptat după ce le-a parcurs, după ce a trăit inițierea în aceste grade. Despre Tribunal, Consistoriu și Supremul Consiliu al Ritul Scoțian Antic și Acceptat scrie succint și, se înțelege, exclusiv prin prisma lecturilor. Ultimul grad al Ritului Scoțian Antic și Acceptat este cel de Suveran mare inspector general, a fost instituit la 1 mai 1786, în Orientul Berlin, în prezența regelui Prusiei, Frederic al II-lea, deși mulți consideră că locul de naștere a acestui ultim grad ar fi Charleston, iar anul ar fi 1804. Da, este cert că primul Suprem Consiliu a luat naștere la Charleston.

Scriind cărțile despre catehismul primelor trei grade și despre gradele înalte ale Ritului Scoțian Antic și Acceptat, Marc Halévy a retrăit interior parcursul său masonic de-a lungul a 43 de ani, un parcurs pe care, în finalul acestei cărți, îl rezumă în 33 de cuvinte: Dumnezeu, Templu, Arhitect, Ordin, Regularitate, Fraternitate, Lojă, Rit, Simbol, Inițiere, Secret, Forță, Frumusețe, Înțelepciune, Adevăr, Dreptate, Inteligență, Muncă, Șantier, Tradiție, Muncă, Bucurie, Biblie, Șorț, Ciocan, Sabie, Noblețe, Spirit, Viață, Materie, Timp, Libertate, Cosmos. În încheiere, Marc Halévy scrie că lista nu va fi admirată de toți, mulți vor regreta absența unor cuvinte și își îndeamnă cititorii să o completeze după placul inimii, și vede în acest gest cel mai frumos cadou pe care i l-am putea face!